Ogłoszenie

Leśna Polana, Wiaty edukacyjne w Ogrodzie Dendrologicznym

Nowe możliwości edukacji przyrodniczej i leśnej w Ogrodzie Dendrologicznym naszego Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu! W centralnej części Ogrodu powstała Leśna Polana z wiatami, stołami z grami oraz tablicami edukacyjnymi.

Więcej:

http://www.wfosgw.poznan.pl/lesna-polana-edukacyjna-ogrodzie-dendrologicznym-uniwersytetu-przyrodniczego-poznaniu/