Sekcja

Działalność Sekcji

Sekcja Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Koła Leśników w Poznaniu powstała w czerwcu 2017 roku. Członkami sekcji są przede wszystkim studentki i studenci Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Pomimo, że działamy od niedawna, mamy na swoim koncie duże doświadczenie w edukacji. W roku akademickim 2017/2018 przeprowadziliśmy zajęcia edukacyjne dla ponad 700-set dzieci, młodzieży i dorosłych, a ponadto uczestniczyliśmy w różnego rodzaju targach i piknikach. W działania edukacyjne zaangażowanych było 31 edukatorów, a także członkowie sześciu innych Sekcji Koła Leśników. Rok akademicki 2018/2019 przychodzi z kolejnymi wyzwaniami! Zapraszamy do współpracy.

Jednak działalność nasza to nie tylko edukacja, ale również doskonalenie siebie poprzez szkolenia i warsztaty, a także prowadzenie badań.